петък, 2 октомври 2015 г.

колекция БЛИК / BLICK collection

 
 
 
 
Проект - колаборация между Евгения Цанкова и Яна Танковска/
Collaboration project - Evgeniya Tsancova & Yana Tankovska

БЛИК / BLICK
 
Монохромни форми от глазиран и неглазиран порцелан, съчетан със сложна структура от текстилно въже и търсен контраст с еклектичен цвят. Цвят, който е БЛИК от отразена светлина, любов, мечти, желания и страст. Отражение , което търси околните!
 
-

Monochromic shapes of glossy and matte porcelain mixed with a complex pattern of fiber rope to achieve eclectic contrasted color. A color, which represents a BLICK of reflected light, love, dreams, desires and passion. BLICK that is looking for the others!

 
 
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар